Slusespjæld

Kolster

Slusespjæld

 • SSP-spjældet har en enkelt eller flerepladet spjældplade.
 • Spjældet er primært til afspærringsformål ved større kanaltværsnit, hvor spjældpladen i åben stilling danner kanalvæg, således at der fremkommer et fuldt lysningsareal. 
 • Spjældet består af følgende hovedkomponenter;
  • Spjældhus med aksellejring 
  • Dobbeltvæggede spjældplader
  • Spjældaksler 
  • Akseltætninger 
  • Lejeenheder
  • Drivkonsol 
  • Drivenhed.
 • SSP-spjældet er udført for flangemontage eller for svejsning i kanalsektion, og den solide og kraftige konstruktion sikrer fejlfri funktion og lang levetid. 
 • Ved flere spjældplader er disse indbyrdes forbundne med et arm- / stangsystem og aktiveres af drivenheden. 
 • Spjældet er ofte forsynet med spærreluftsystem, således at der sikres en gastæt løsning. 
 • Materiale: Alm. stål, Corten stål, varmebestandige samt rustfrie og syrefaste stål.
 • Betjening: Leveres med manuel betjening, pneumatisk eller elektrisk drivenhed, box med endstopskontakter eller positioner med 4-20 mA tilbagemeldingssignal for reguleringsformål.
Klik for mere info