Kompetencer

Kolster

Kompetencer

Spjæld og projektering, udvikling og konstruktion.

kolster-spjæld
kolster-spjæld

Spjæld

 • Udvikling, produktion og salg af afspærrings- og reguleringsspjæld af mangeartede typer for kraft-/varmeanlæg og miljøtekniske anlæg. Hovedparten af produktionen foregår efter vore specifikationer, hvor vi råder over kvalificeret arbejdskraft og produktionsfaciliteter.
 • I transportanlæg for pulver, granulat, aske, sand, cement o.l. er der behov for spjæld og fordelere, således at materialestrømmen let og sikkert ledes i de forskellige retninger. Gennem vort mangeårige arbejde inden for dette felt har Kolster udviklet et bredt program af spjæld og fordelere til materialetransport, som i dag anvendes med succes over hele verden.
 • De enkelte spjældtyper kan ikke klart opdeles efter formål, idet det pågældende projekts krav er medbestemmende for valg af de rette spjældtyper.
 • Kolster er gerne behjælpelig med denne udvælgelse, når der oplyses ønsker og krav. Kolsters erfaring giver i samarbejde med kunden den største garanti for den korrekte løsning.
 • Kolster leverer komplette spjældløsninger inklusiv regulerings- og styringsenheder.
 • Kolster medvirker gerne til løsning af specialopgaver vedrørende spjæld allerede på projektstadiet.
kolster-projektering
kolster-projektering

Projektering, udvikling og konstruktion

I vor projektafdeling er der igennem årene søsat mange forskelligartede projekter.

 • Der er maskinkonstruktion inden for bl.a. udstyr til betonvarebranchen f.eks udvikling og konstruktion af automat-svejsning af tentorstål til betonpæle, støbeudstyr til beton og wirefremtræk til spændbeton (se billeder).
 • Med vores projektafdeling vil vi gerne tage ansvar for og medvirke til løsning af større eller mindre opgaver inden for maskinindustrien og beslægtede brancher.
 • Vi trækker på både praktisk og teoretisk erfaring fra vore tidligere jobs og den knowhow, som er opbygget i Kolster gennem årene.
 • Vor forskellige praktiske og teoretiske baggrunde sammen med en god kommunikation med vore værksteder bevirker, at idéer, kreativitet og motivation går op i en højere enhed til fælles gavn og tilfredshed for både kunder, leverandører og os.
 • Derfor vil vi stille vores tid og ekspertise til rådighed helst så tidligt i projektforløbet så muligt, således at den optimale løsning opnås.

Vore arbejdsområder omfatter:

 • Udvikling og konstruktion af specialmaskiner og specialanlæg
 • Idéoplæg
 • Forundersøgelser
 • Produktudvikling
 • Godkendelse fra myndigheder (type og miljøkrav)
 • Konstruktions- og tegnearbejde
 • Produktionsmodning og tilpasning
 • Produktstandardisering
 • Dokumentation