Produkter

Kolster

Produkter

I produktgrupperne nedenunder kan ses en gruppe over vores omfattende program inden for spjæld og fordelerenheder til luft og røggasser.

Vore spjæld anvendes i stor udstrækning indenfor kraftvarmeværker kul- /flis-, affaldsforbrændingsanlæg, kedelanlæg, skorstene, ventilation, filteranlæg, cementanlæg og anlæg inden for fødevare og levnedsmiddel

De fleste spjæld kan også anvendes som materialespjæld til pulver, aske, flis, granulater og bulk af forskellig arter.

Spjældene leveres med regulerings- og styringsenheder både til afspærringsformål og til reguleringsformål.

En spjældleverance indebærer altid individuel tilpassede manualer både hvad angår vedligehold og reservedele.

Se alle vores produkter nedenfor.