Pneumatisk Transport

Kolster

Pneumatisk Transport

Klik for pdf

RØRBØJNINGER TYPE RB “Slidstærke rørbøjninger”

Ved pneumatisk rørtransport er der normalt et meget stort slid ved retningsændring af materialestrømmen. Det medfører, at almindelige bøjninger hurtigt slides igennem, selv om der anvendes slidstærkt materiale og stor bøjningsradius.

RB-rørbøjningerne er opbygget til at modstå det store slid, og praktiske forsøg viser en fem gange så lang levetid ved stærkt slidende materialer.

RB-rørbøjninger fåes i to udførsler, en opsvejst og en støbt gummibøjnimng med metalflanger. Se billeder.

RB-rørbøjninger har følgende fordele:

  • meget slidstærke
  • færre udskiftninger
  • pladsbesparende
  • lettere rørføring
  • lette at udskifte
  • standardflanger
  • lille tryktab
  • lav indblæsningstryk
  • rimelig pris
  • leveres til alle normale rørdimensioner

RB-rørbøjninger er et dansk produkt.

Klik for mere info

Pneumatisk Transport

BELUFTNINGSINDSATS for siloer TYPE B1

Der er ofte problemer med at få cement, kridt og lignende pulvermateriale ud af siloer. Det skyldes sammenklumpning og brobygning på grund af for lidt luftindhold i materialet. 

Disse problemer kan afhjælpes ved beluftning (fluidisering) af materialet, som herved bliver “flydende” og kan aftappes siloen i et jævnt strømningsforløb. 

B1-beluftningsindsats er et modulopbygget beluftningssæt for indbygning i udløbskeglen på stålsiloer. Kan også indbygges i eksisterende siloer. 

Antal og størrelse er afhængig af silodimension og indhold. 

B1-Beluftningsindsats leveres komplet med karm, pakning og bolte, klar til indbygning. 

Kontakt for nærmere information.

Klik for mere info

Pneumatisk Transport

Klik for pdf

SILO-OVERTRYKSVENTIL 

Sikkerhedsventil er det sidste sikkerhedsnet, når unormale trykforhold truer silokonstruktionen. Det er derfor, at pludselige over- eller undertryk i siloen må behandles øjeblikkeligt. Selv om det ideelle vil være, at sikkerhedsventilen aldrig blev aktiveret, skal den være effektiv og driftssikker, hvis der bliver brug for den. Med mere end 60.000 enheder installeret over hele verden har denne sikkerhedsventil bevist, at den er fuldstændig driftssikker under mange forskellige konditioner.

Materialesiloer, hvori der indblæses materiale fra lastvogn eller intern senderstation, skal sikres mod, at der kan opstå utilladeligt overtryk(krav fra Arbejdstilsynet). 

Montering af en overtryksventil beskytter også silofiltret, hvis der på grund af tilstoppet filter skulle opstå for højt tryk i siloen. 
Silo-overtryksventil er beregnet for montering på silotop og tillader først luften at slippe ud, hvis det indstillede tryk overskrides. 

Overtryksventil er i enkel og robust konstruktion og kræver normalt ingen vedligeholdelse. 
Ventilen er beregnet for flangemontage. 

Kontakt for nærmere information.    

Klik for mere info