Nyheder

KOLSTER NYHEDER 2018

KOLSTER NYHEDER 2018

Kolster 2018

Januar 2018

Vi har i lang tid arbejdet på et projekt til Uppsala i Sverige og vi kort før jul blev enige om pris og leveringsomfanget, således at ordren nu endelig skriftlig er gået i hus.
Vores kunde er BWSC der er en af vore faste, gode kunder, som har anlæg over hele verden. Anlægget skulle ombygges til at kunne fyre med træpiller og i den forbindelse også installering af 5 nye brændere.
Sagen drejer sig om 49 spjæld fordelt på 7 forskellige størrelser. 12 af spjældene skal fremstilles in-house, resten købes hos en leverandør i Tyskland.
De fleste spjæld skal monteres med elektrisk reguleringsgear, nogle 1x230VAC andre med 3x400VAC. Gearprisen er en stor del af den samlede pris.
Leveringen skal foregå medio april.

Vi har tidligere leveret røggasspjæld til Scandlines færger mellem Rødby og Putgarden. Scandlines har igen lagt en ordre ind på i alt 6 stk. specialspjæld med et særligt godt pakningssystem, der er meget vedligeholdelsesvenligt og samtidig med at det er helt tæt eksternt og internt. Spjældene er meget robuste i forhold til vibrationer, som kan være meget kraftige på en færge.

Levering primo marts.

Marts 2018

PM ENERGI A/S er en af Danmarks førende leverandør inden for generatoranlæg og nødstrømsanlæg og har ved flere tidligere lejligheder benyttet vore spjæld til afspærringsformål.

Denne gang blev der leveret 4 stk. DN 550, som skulle fungere som en slags ”brandspjæld” for udstødningsgas med temp. på 510°C

Spjældene blev installeret på Skejby sygehus.

Maj. 2018

Igen har Scandlines bestilt nogle af de kraftige røggasspjæld til deres færger mellem Rødby og Putgarden.

Scandlines har lagt en ordre ind på i alt 7 stk. specialspjæld med et særligt godt pakningssystem, der er meget vedligeholdelsesvenligt og samtidig med at det er helt tæt eksternt og internt.

Spjældene skal leveres af to omgange 4 stk. først i starten af september og 3 stk. starten af 2019.

Juni 2018

SPX er en vore faste kunder, der arbejder indenfor fødevareindustrien og får naturligvis spjæld leveret fra os i certificeret rustfast matr. og med FDA godkendte pakninger.

Denne gang drejer det sig om et stk. DN 1400 spjæld. Da spjældet skulle bruges til flowregulering, blev det bestykket med luftaktuator, påmonteret med ABB TZIDC positioner.

Juli 2018

Vi har igennem mange år leveret spjæld til luft filteranlæg. Her er det firmaet Filcon, Filtersupport og senest er det RoVi Tech ApS der har taget fra. Denne gang er det et typisk anlæg med et DN 1000 som tilgangsspjæld, et afgangsspjæld DN 900 og et helt tæt spærreluft spjæld type DDS DN 600 som bypass.

Anlægget var til en svensk slutkunde.

Nov. 2018

Vi har nu endelig fået skrevet en kontrakt under med Nordjyllandsværket, som vi har kæmpet en utrolig med for at få de sidste detaljer på plads. Der har været meget strenge krav om reduktion af lydniveau. Det drejer sig en spjældkonstruktion, som netop er designet til at opfylde de krav Nordjyllandsværket har stillet. Spjældet skal være færdigt inden jul og vi skal op for at montere spjældet sidst på foråret. Vi er blevet stillet flere lignede spjæld i udsigt til de øvrige 3 kulmøllelinjer de har på Nordjyllandsværket.

Dec. 2018

Vi har indgået en aftale om levering af spærreluftspjæld ME Production til deres røgrensningsanlæg kaldet scrubbere. Vi har allerede nu fået flere ordre ind fra dem og ud over disse, vil der komme flere endnu til levering i det nye år. Spjældstørrelserne varierer fra DN 250 til DN 1600 og er bl.a. udstyret med manuel override gear. Der er en utrolig stor aktivitet på dette område og der udvikles og tilpasses til de enkelte skibsserier og slutkunder.