Nyheder

KOLSTER NYHEDER 2017

KOLSTER NYHEDER 2017

Januar 2017
Kolster 2017

Jan 2017
Som en del af den nye organisationsplan for K.S.M. Kragelund er der oprettet en konstruktionsafdeling. Denne afdeling vil tage sig af konstruktion, beregninger og udarbejdelse af dokumentation for alle afdelinger. Her vil vi samle ekspertisen omkring produktudvikling, optimering af nye såvel som gamle produkter.
I den forbindelse er der ansat en ny medarbejder, således at vi står endnu stærkere når der skal behandles store, omfangsrige projekter og når det skal gå ekstra stærkt med ordrebehandlingen.
På denne måde samles viden og knowhow på et sted, således at der kan opstå synergieffekter.

Marts 2017
Vi har tidligere leveret røggasspjæld til Scandlines færger mellem Rødby og Putgarden og ud fra de erfaringer der er opnået, har de givet os ordre på at udvikle en ny type spjæld, der er meget tætte uden brug af spærreluft. Ordren lyder foreløbig på 2 stk. til levering primo maj og 3 stk. til levering medio sept.
Det drejer som et specielt udviklet pakningssystem, der er meget vedligeholdelsesvenligt og samtidig med at det er helt tæt eksternt og internt. 
Desuden stilles der også store krav til at spjældene skal kunne modstå de vibrationer der er ombord på en færge.
Spjældene skal monteres på værft i Polen.

April 2017
Så er det lykkes endelig at få de sidste formaliter på plads ifbm. 2 stk. specielle drejespjæld, Ø800 mm, som skal fremstilles i Duplex matr. Da spjældene skal bruges til et kondenserings anlæg er man interesseret i at kunne styre spjældtemperaturen under drift. Derfor skal spjældene forsynes med udv. kappe, hvor der pumpes 120 gr. varmt vand ind under tryk. Kappen skal kunne holde til 13 bars tryk.
Et meget spændende projekt, som vi skal udføre i samarbejde med firmaet Rattay i Esbjerg og andre i lokalområdet.
Spjældene er bestilt af det Hollandske firma Corbion og skal leveres på site i Thailand, hvor kunden er ved at opbygge en produktionsvirksomhed.

Juli 2017
Firmaet Reecon, der er domicil i Vejle og som leverer luftrensningsanlæg har bestilt 6 stk. rustfrie Ø750 mm spjæld med ekstra god tæthed. Det er en ny konstruktion, som vi har udviklet til denne sag. Det er et princip, som vi tror kan få betydning fremover, hvor der stilles store krave til tæthed ved høj temperatur. Desuden er den nye spjældkonstruktionen er en meget robust og har bl.a. en udv. karmforstærkning der gør spjældet meget modstandsdygtig overfor vrid. Pga. at processen kræver 2 skift pr. minut er spjældene monteret med luftaktuator, der kan klare 2 mill. Aktiveringer.
Spjældene skal leveres medio sept. 2017

Sept. 2017
Så har vi fået en god og spændende ordre til Babcock & Wilcox, Vølund. Det drejer sig om 2 stk. store næsten ens fordelerspjæld som skal bruges til prøveudtagning af træflis, på et stort kraftvarmeværk i England. Der skal udover spjældene leveres 4 stk. transportvogne og et overgangsstykke.
Spjældene skal overfladebehandles til korrosionsklasse C4 High og skal leveres medio oktober på site i England.