Vision, Mission og Værdier

Vision

Gennem vores dygtige medarbejdere og høje kvalitet vil vi være kendt for vores evne til altid at kunne finde kreative løsninger for vores kunder og os selv.

Vi vil være en markant spiller på det danske marked inden for traditionelt smedearbejde. 

Vi producerer og markedsfører også en række egenudviklede kvalitetsprodukter og services, som falder naturligt sammen med de kompetencer vi har.


Mission

KSM er en moderne smede- og maskinfabrik, der gennem dygtige medarbejdere udfører alle former for underleverandørarbejde inden for svejsning og skæring samt valse-, bukke- og savearbejde.

Moderne maskiner og udstyr sammenholdt med vores kreative evner til hurtig omstilling, sikrer høj kvalitet og hurtig levering.

Foruden underleverandørarbejde producerer og markedsfører vi HEMA udstyr og KOLSTER spjæld samt udfører serviceopgaver til industri og landbrug. 


Værdier

  • Kvalitet – Vi leverer med faglig stolthed som aftalt
  • Troværdighed – Vi er åbne, ærlige og ansvarlige
  • Samarbejde – Vi bliver stærkere ved at bruge hinandens styrker
  • Respekt – Vi anerkender hinandens forskellighed
  • Udvikling – Vi skaber forbedringer gennem viljen til nytænkning
  • Miljø – Vi værner om vores medarbejder og omgivelser