Profil

Kolster har speciale i projektering, konstruktion og salg af luft- og røggasspjæld og materialespjæld.

Siden 1968 har vi beskæftiget os med større og mindre opgaver inden for dansk og udenlandsk industri. Disse opgaver har medvirket til udvikling af vort omfattende program inden for spjæld og fordelerenheder til luft og røggasser. Vort program er udviklet til at opfylde de mangeartede og store krav, som i dag stilles af moderne virksomheder samt til højteknologiske procesanlæg inden for mange områder.

Vi indgår ofte i opgaveløsninger allerede på projektstadiet. Hermed sikres bedst en optimal løsning - både teknisk og økonomisk.

Blandt vore mange kunder kan nævnes førende virksomheder inden for industri, energi, miljø og kraft/varmeværker m.v. såvel i Danmark som i udlandet.

Se vor referencelister her

I 1999 købte K.S.M. Kragelund ApS firmaet A/S Kolster Engineering. Ved årsskiftet 2015 blev firmaet fusioneret med K.S.M. Kragelund ApS og indgår nu i KSM som en selvstændig afdeling med produktnavnet Kolster.
 
 
 
 

Velkommen

Vi byder Dem velkommen som kunde hos Kolster.