SSP

  • SSP-spjældet har en enkelt eller flerepladet spjældplade.
  • Spjældet er primært til afspærringsformål ved større kanaltværsnit, hvor spjældpladen i åben stilling danner kanalvæg, således at der fremkommer et fuldt lysningsareal. 
  • Spjældet består af følgende hovedkomponenter
    Spjældhus med aksellejring - Dobbeltvæggede spjældplader - Spjældaksler - Akseltætninger - Lejeenheder - Drivkonsol - Drivenhed.
  • SSP-spjældet er udført for flangemontage eller for isvejsning i kanalsektion, og den solide og kraftige konstruktion sikrer fejlfri funktion og lang levetid. 
  • Ved flere spjældplader er disse indbyrdes forbundne med et arm- / stangsystem og aktiveres af drivenheden. 
  • Spjældet er ofte forsynet med spærreluftsystem, således at der sikres en gastæt løsning. 
  • Materiale: Alm. stål, Corten stål, varmebestandige samt rustfrie og syrefaste stål.
  • Betjening: Leveres med manuel betjening, pneumatisk eller elektrisk drivenhed, box med endstopskontakter eller positioner med 4-20 mA tilbagemeldingssignal for reguleringsformål.