Overtryksventiler

SILO-OVERTRYKSVENTIL 

Sikkerhedsventil er det sidste sikkerhedsnet, når unormale trykforhold truer silokonstruktionen. Det er derfor, at pludselige over- eller undertryk i siloen må behandles øjeblikkeligt. Selv om det ideelle vil være, at sikkerhedsventilen aldrig blev aktiveret, skal den være effektiv og driftssikker, hvis der bliver brug for den. Med mere end 60.000 enheder installeret over hele verden har denne sikkerhedsventil bevist, at den er fuldstændig driftssikker under mange forskellige konditioner.

Materialesiloer, hvori der indblæses materiale fra lastvogn eller intern senderstation, skal sikres mod, at der kan opstå utilladeligt overtryk(krav fra Arbejdstilsynet). 

Montering af en overtryksventil beskytter også silofiltret, hvis der på grund af tilstoppet filter skulle opstå for højt tryk i siloen. 
Silo-overtryksventil er beregnet for montering på silotop og tillader først luften at slippe ud, hvis det indstillede tryk overskrides. 

Overtryksventil er i enkel og robust konstruktion og kræver normalt ingen vedligeholdelse. 
Ventilen er beregnet for flangemontage. 

Kontakt for nærmere information.