SKS og TF

  • SKS/TF-spjældet er et 3/2-vejs fordelerspjæld i firkantet udførelse.
  • SKS/TF-spjældet er beregnet som fordelerspjæld ved kanalafgrening, eller by-pass system i forbindelse med varmeveksler og lign. 
  • SKS/TF-spjældet er udført for flangemontage på alle grene, og den solide og kraftige konstruktion sikrer fejlfri funktion og lang levetid samt mulighed for adskillelse ved eftersyn og reparation. 
  • Spjældpladen er udført som "vingeprofil" med glatte udvendige overflader, hvilket giver minimal strømningsmodstand og stor styrke.
  • Spjældpladeakslen er lejret i varmebestandige speciallejer og forsynet med separate akseltætninger ved spjældhusgennemføringerne. 
  • Spjældet leveres med forskellige typer tætninger mellem spjældaksel og -hus.
  • Materiale: Alm. stål, Corten stål, varmebestandige samt rustfrie og syrefaste stål.
  • Betjening:  Leveres med manuel betjening, pneumatisk eller elektrisk drivenhed, box med endstopskontakter eller positioner med 4-20 mA tilbagemeldingssignal for reguleringsformål.