SSR Skorstensspjæld

Anvendes som afspærringsspjæld til skorstene.

Spjældet har indbygget afløbskanaler for afledning af regnvand.