LDS

  • LDS-spjældet er et flerpladet drejespjæld i firkantet udførelse. Det er primært et reguleringsspjæld, men anvendes også til afspærringsformål. 
  • LDS-spjældet er udført for flangemontage eller for i-svejsning i kanalsektion, og den solide og kraftige konstruktion sikrer fejlfri funktion og lang levetid, samt mulighed for adskillelse ved eftersyn og reparation.
  • Spjældpladerne er udført i masisive plade eller som "vingeprofil" med glatte udvendige overflader, hvilket giver minimal strømningsmodstand og stor styrke. De enkelte spjældplader er indbyrdes forbundne med kugleled og stangsystem.
  • LDS-spjældet kan udføres med spærreluftssystem, således at der opnås 100% tæthed.
  • Spjældpladerne er modsatdrejende, hvilket sammen med de helt glatte overflader giver en jævnt fordelt strømning i kanaltværsnittet med minimum turbulens.
  • Udføres også med paralleldrejende spjældplader.
  • Spjældpladeakslerne er lejret i varmebestandige sfæriske speciallejer og forsynet med separate akseltætninger ved karmgennemføringerne.
  • LDS-spjældet leveres med forskellige typer tætninger mellem karm- og spjældplader. 
  • Materiale: Alm. stål, Corten stål, varmebestandige samt rustfrie og syrefaste stål.
  • Betjening: Leveres med manuel betjening, pneumatisk eller elektrisk drivenhed, box med endstopskontakter eller positioner med 4-20 mA tilbagemeldingssignal for reguleringsformål.

* ekstern spærreluftblæser medfølger ikke.