DS

  • DS-spjældet er et enkeltpladet drejespjæld i rund eller firkantet udførelse og anvendes primært til afspærrings- og reguleringsformål.
  • DS-spjældet er udført for flangemontage eller for i-svejsning i kanalsektion. Den solide og kraftige konstruktion sikrer fejlfri funktion og lang levetid, samt mulighed for adskillelse ved eftersyn og reparation.
  • Spjældpladen er udført som "vingeprofil" med glatte udvendige overflader, hvilket giver minimal strømningsmodstand og stor styrke.
  • Spjældpladeakslen er lejret i varmebestandige sfæriske speciallejer og forsynet med separate akseltætninger ved karmgennemføringerne.
  • DS-spjældet leveres med forskellige typer tætninger mellem spjældaksel og -karm. Tætheden regnes arealmæssigt og er normalt 98%, med metallisk anslag 99,5% tæt og med blødt anslag 99,7-99,8% tæt.
  • Materiale: Alm. stål, Corten stål, varmebestandige samt rustfrie og syrefaste stål.
  • Betjening: Leveres med manuel betjening, pneumatisk eller elektrisk drivenhed, box med endstopskontakter eller positioner med 4-20 mA tilbagemeldingssignal for reguleringsformål.
  • Konstruktion: Den endelig konstruktion sker ud fra den aktuelle temperatur og det aktuelle tryk