DDS

  • DDS-spjældet er et enkeltpladet drejespjæld i rund eller firkantet udførelse. 
  • Spjældet er udført med dobbeltvægget spjældplade med indbygget spærreluftkanal.
  • Med tilsat spærrelufttryk, lidt højere end kanaltrykket, sikres der 100% gastæt afspærring.
  • Konstruktionen giver kompakte indbygningsmål. 
  • Type DDS kan også anvendes i forbindelse med undertryksspærring; men her er specielt type DDSRG mere velegnet.
  • Konstruktion i øvrigt som type DS.
  • Materiale: Alm. stål, Corten stål, varmebestandige samt rustfrie og syrefaste stål.
  • Betjening: Leveres med manuel betjening, pneumatisk eller elektrisk drivenhed, inkl. stillingskontakter, positioner med 4-20 mA ind- og udgangssignal.