NYHEDER 2018

Jan. 2018
Vi har i lang tid arbejdet på et projekt til Uppsala i Sverige og vi kort før jul blev enige om pris og leveringsomfanget, således at ordren nu endelig skriftlig er gået i hus.
Vores kunde er BWSC og sagen drejer sig om 49 spjæld fordelt på 7 forskellige størrelser.
12 af spjældene skal fremstilles in-house, resten købes hos en leverandør i Tyskland.
De fleste spjæld skal monteres med elektrisk reguleringsgear, nogle 1x230VAC andre med 3x400VAC. Gearprisen er en stor del af den samlede pris.
Leveringen skal foregå medio april.
 
Vi har tidligere leveret røggasspjæld til Scandlines færger mellem Rødby og Putgarden.
Scandlines har igen lagt en ordre ind på i alt 6 stk. specialspjæld med et særligt godt pakningssystem, der er meget vedligeholdelsesvenligt og samtidig med at det er helt tæt eksternt og internt.
Spjældene er meget robuste i forhold til vibrationer, som kan være meget kraftige på en færge.
Levering primo marts.