K.S.M Kragelund indlemmer datterselskab

Kolster Engineering bliver en del af moderselskabet ved årsskiftet 2013/14.

Selskabsstrukturen bliver ændret hos K.S.M. Kragelund ApS. Fra den 1. januar 2014 bliver Kolster Engineering, der har fungeret som et selvstændigt datterselskab siden 2000, en del af moderselskabet. Kolster producerer røggasspjæld.

I 2008 købte Kolster Engineering varmevekslerproducenten Hesa-tek og ændrede samtidig navn til Kolster Hesa-tek. Hesa-tek fremstiller varmevekslere. Kolster Hesa-tek overdrog sine varmeveksleraktiviteter til Marsø A/S i sommeren 2013.

"For at optimere virksomhedsstrukturen er det oplagt at integrere røggasspjældsområdet direkte i K.S.M. Kragelund ApS og herved strømline organisationen", fortæller Knud Erik Brixen fra Kolster.

Kolster-navnet vil derfor i fremtiden indgå som produktnavn for røggasspjæld fra K.S.M. Kragelund ApS.