Om Jørn Jul Henriksen

Jørn Jul Henriksen assisterer Knud Erik Brixen i det daglige. Han er uddannet M/D maskintekniker med speciale i maskinkonstruktion, drift og virksomhedsøkonomi, og han har praktisk erfaring som kleinsmed.

Arbejdsopgaverne fordeler sig på:
  • Konstruktion
  • Beregning
  • Produktionsforberedelse og -planlægning
  • Projektarbejde
  • Reservedelssalg
  • IT
Jørn Jul Henriksen