Spjæld

  • Udvikling, produktion og salg af afspærrings- og reguleringsspjæld af mangeartede typer for kraft-/varmeanlæg og miljøtekniske anlæg. Hovedparten af produktionen foregår efter vore specifikationer, hvor vi råder over kvalificeret arbejdskraft og produktionsfaciliteter.
  • I transportanlæg for pulver, granulat, aske, sand, cement o.l. er der behov for spjæld og fordelere, således at materialestrømmen let og sikkert ledes i de forskellige retninger. Gennem vort mangeårige arbejde inden for dette felt har Kolster udviklet et bredt program af spjæld og fordelere til materialetransport, som i dag anvendes med succes over hele verden.
  • Den enkelte spjældtyper kan ikke klart opdeles efter formål, idet det pågældende projekts krav er medbestemmende for valg af de rette spjældtyper.
  • Kolster er gerne behjælpelig med denne udvælgelse, når der oplyses ønsker og krav. Kolsters erfaring giver i samarbejde med kunden den største garanti for den korrekte løsning.
  • Kolster leverer komplette spjældløsninger inklusiv regulerings- og styringsenheder.
  • Kolster medvirker gerne til løsning af specialopgaver vedrørende spjæld allerede på projektstadiet.