Forespørgsel

Brug følgende skema som et hjælpeværktøj til at kunne finde frem til så mange nødvendige informationer, således at Kolsters kan fremsende et tilbud som er så kundespecifik som muligt. Udfyld så meget af skemaet som det kan lade sig gøre og send den til Kolsters, der vil vende tilbage hurtigst muligt.
Kundeoplysninger
Projektnr. eller reference navn :  *
Firmanavn :  *
Firmaadresse :
Kontaktperson :  *
Telefon nr. :
E-mail :  * *
 
Spjæld beskrivelse
Antal :
Spjældvalg - vælge type fra følgende liste :
Drejespjæld
Lamelspjæld
Skydespjæld
Fordelerspjæld
Andet
Hvis der er valgt lamelspjæld
angiv antallet af spjældplader
:
Kanaldimensioner hvori spjældet skal monteres? :
ø udv/indv.diameter mm :
1.side (parallel med aksel) :
2.side (vinkelret med aksel) :
Driftstemperatur °C :
Designtemperatur °C :
Hvilken tæthed skal spjældet kunne klare? :
Hvilken medie skal passere gennem spjældet? :
Eventuelle urenheder i mediet - partikelart? :
Differenstrykket over spjældpladen i Pa :
Systemtrykket i Pa :
Flowhastigheden i kanalen :
m/s :
Eller
kg/sekund :
Hvordan ønskes spjældmontering med spjældaksel? :
Lodret :
  Eller
Vandret :
Hvilket materiale skal spjældet fremstilles med? :
Skal spjældet monteres i et miljø med stor sandsynlighed for kondensanløbning i kanalen? :
Er der tale om en røggassammensætning :
 
Driften af spjældet
Skal der være regulering (flere end 40-50 starter i timen)? :
  Eller
on/off (mindre end 40-50 starter i timen) :
Skal der være endestopsindikering? :
Med mekaniske kontakter :
  Eller
Med induktive kontakter :
Skal der være tilbagemelding :
4-20 mA :
  Eller
Potentiometer (i Ohm) :
Hvilke betjening skal der være
El-gear :
Motorstyring :
Pneumatisk aktuator enkeltvirkende :
Med sikkerhedsstilling NO :
Med sikkerhedsstilling NC :
Pneumatisk aktuator dobbeltvirkende :
Pneumatisk aktuator med magnetventil
spolespændning på magnet
:
24 VDC :
230 VAC :
Manuel med håndtag :
 
Ønsket funktionsfrekvens :
gange/time :
  Eller
gange dagligt :
Skal modflange til isvejsning på kanal medleveres ? :
Skal materialecertifikat medleveres? :
Skal der fortages omstempling? :
Hvilken overfladebehandling er der ønske om? :
Grundmaling :
Synlig dele males (konsol) :
Svejsninger bejdses :
Spjældet dybbejdses :
Dæk males :
Angiv farve eller malespecifikation :
Angiv eventuel isoleringstykkelse i mm :
Hvornår ønskes en evt. levering? :