Bestil reservedele

Følgende formular et et hjælpeværktøj for bestilling af reservedele for spjæld som er leveret af Kolster. Kolster vil på basis af de modtagne oplysninger vende tilbage med oplysning omkring levering og pris. Skemaet bedes udfyldt med så mange data som muligt. Husk at bruge spjældets typeskilt som kilde samt tilsendte dokumentation.
Kundeoplysninger
Firmanavn : *
Kontaktperson : *
Telefon nr. :
E-mail : *
 
Reservedels oplysninger
Reservedels nummer (HK eller ID nr.) : *
Spjældtype :
Spjælddimension :
Item nr. (hvis det findes) :
Antal : *
Benævnelse :
Positionsnr. :
Reservedelsnr eller tegningsnr. :
Kommentar i øvrigt :